Als er over isoleren gesproken wordt, gaat het al snel over isolatiewaarden. Termen zoals de R-waarde kom je namelijk tegen als je met isolatiemateriaal aan de slag gaat.

Maar wat houdt deze term precies in? We leggen het je in dit artikel graag haarfijn uit zonder te vervallen in te technisch vakjargon.

De R-waarde staat voor warmteweerstand (R van Resistance in het Engels) en geeft het warmte-isolerend vermogen van een materiaallaag aan, vaak gebruikt als isolerende waarde van dubbelglas, muren, vloeren, daken. De R-waarde is de warmteweerstand van een materiaallaag en wordt uitgedrukt in m2K/W. Hoe hoger R, hoe groter de weerstand die de warmtedoorgang ondervindt en hoe beter het materiaal isoleert. Of hoe minder warmte er doorheen een product getransporteerd kan worden, hoe hoger de warmteweerstand (R) van het product. De warmteweerstand is dus een producteigenschap: het is afhankelijk van de dikte (hoe dikker, hoe beter) en van de λ-waarde of warmtegeleidingscoëfficiënt (hoe lager, hoe beter). 

Berekening van de R-waarde

De berekening van de R-waarde is afhankelijk van de materialen waaruit de te onderzoeken constructie bestaat. De materiaaldikte, in meter, wordt gedeeld door de λ-waarde (de warmtegeleidingscoëfficiënt). Hoe hoger de waarde, hoe beter de isolatie, een dubbel zo dikke laag heeft proportioneel ook een dubbel zo goede warmteweerstand.

 

De formule is R = d/λ waarbij:

R = warmteweerstand in m2 K/W
d = dikte van het materiaal in m.
λ = warmtegeleidingscoëfficiënt in W/m K

Voorbeeld: Een isolatiemateriaal met een dikte van 16 cm (= 0,16 m) en een λ-waarde van 0,032 geeft een R-waarde van 5m2K/W (0,16 / 0,032).

De meeste constructies bestaan uit meer dan 1 laag. De totale R-waarde kan bekomen worden door de verschillende warmteweerstanden van elke laag op te tellen.

Rtot = R1+R2+R3+R4

Is een laag heterogeen (zoals een spantenstructuur met isolatie of een houtskeletwand) dan is een specifieke berekening van de totale R-waarde van de heterogene laag nodig.

Isolatiewaarde dak verbeteren: goed isoleren is beter

In de regel kun je stellen dat je best goed kunt isoleren. Wees zeker niet bang om te isoleren want de extra investering in isolatiemateriaal verdien je snel terug. De kosten per vierkante meter dalen doorgaans naarmate je beter gaat isoleren omdat de energieprestatie sterk stijgt per cm dikte. Zeker op de lange termijn geldt: hoe beter de isolatie, hoe gunstiger voor je woning!

Een term zoals de R-waarde is dagelijkse kost voor een isolatiespecialist. Die kan je helpen om de juiste isolatiewaarde te berekenen en professioneel aan te brengen.

Contacteer Vastgoedexperts voor meer info