Een nieuw jaar brengt altijd verandering met zich mee, ook op het vlak van EPC-keuringen. Graag geven we je de belangrijkste aandachtspunten even mee.

Wat is een EPC?

Laten we eerst even beginnen met een korte herhaling van wat een EPC nu juist is.

EPC is de afkorting voor energieprestatiecertificaat. Dit certificaat geeft aan wat het geschatte energieverbruik is van een woning en is verplicht bij de verhuur of verkoop van je huis of appartement. Het wordt opgemaakt door een erkend en gecertificeerd energiedeskundige.

Een energieprestatiecertificaat bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Administratieve gegevens
 • De energiescore. Dit wordt weergegeven aan de hand van een kleurenbalk (hoe lager hoe beter).
 • Gegevens van de energiedeskundige en een handtekening (wettelijk verplicht).
 • Details over vastgestelde energieverliezen.
 • Adviezen van energiedeskundigen.
 • Een overzicht van getallen die de deskundige heeft ingevoerd in de berekeningssoftware.

Aandachtspunt 1: geldigheid van de EPC-keuringen uitgevoerd voor 01/01/2019

In 2019 onderging het EPC een grondige vernieuwing. Zo kreeg het label een nieuwe inhoud. Het doel van het EPC-label is dat de potentiële koper of huurder sneller de energieprestaties van de woning of appartement kan inschatten. Dit maakt het voor hen gemakkelijker om deze met elkaar te vergelijken. Het is ook de bedoeling dat de potentiële koper of huurder inzicht krijgt in wat er nog moet gebeuren om de woning energetisch in orde te maken en wat de bijhorende investering hiervoor zal zijn. Met andere woorden bevat het nu aandachtspunten en renovatietips.

Bij eengezinswoningen geeft de EPC-informatie over de geschiktheid van de woonst. Dit is belangrijk want hierdoor kan je weten of je woning geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen. Daarnaast geeft het ook een prijsindicatie om de woning energetisch in orde te brengen met de energiedoelstellingen 2050.

Het is belangrijk om te weten dat vanaf 01/01/2022 een EPC enkel nog geldig is als deze is opgemaakt vanaf 01/01/2019. Wie over een EPC van voor deze periode beschikt zal dus bij verkoop van zijn woning eerst een nieuwe EPC moeten laten opstellen. Dit geldt enkel bij verkoop van woning of appartement.

Aandachtspunt 2: EPC-keuring van de gemeenschappelijke delen zijn binnenkort verplicht

De EPC-keuring is al jaren verplicht wanneer je een huis of appartement verkoopt of verhuurd. Vanaf 1 januari 2022 zullen de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw ook moeten voorzien worden van een EPC-document.

Het is mogelijk om nu al een keuring aan te vragen en het is belangrijk dat je er niet te lang mee wacht, want er is nu al veel vraag naar.

EPC-keuring van de gemeenschappelijke delen bij nieuwbouw

Een nieuwbouwappartement moet pas 10 jaar na het verkrijgen van een vergunning beschikken over een EPC van de gemeenschappelijke delen. Binnen één maand na het verstrijken van deze periode moet het EPC voor de gemeenschappelijke delen beschikbaar zijn.

Deze regeling is er gekomen om het de syndicus gemakkelijker te maken. Zij moesten namelijk allerlei documenten bijeen verzamelen die na 10 jaar moeilijk te verkrijgen waren. Denk hierbij aan diverse attesten, lastenboeken…enz.

Geldigheid van een EPC van de gemeenschappelijke delen

De geldigheid van EPC gemeenschappelijke delen is 10 jaar. Wanneer de 10 jaar verstreken zijn zal er dus steeds opnieuw een EPC-keuring moeten worden aangevraagd.

Let wel op: het is mogelijk dat de geldigheidsduur vroegtijdig vervalt. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de woning ingrijpende energetische renovaties ondergaat of bij de vervanging van technische installaties van het gebouw.

Als de geldigheidsduur verloopt moet de eigenaar een nieuwe EPC van de gemeenschappelijke delen laten opmaken. Wordt dit niet tijdig gedaan? Dan kan het Vlaamse Energieagentschap je een administratieve geldboete opleggen die tussen de €500 en €5000 ligt!

Hoe verloopt de opmaak van een EPC van de Gemeenschappelijke delen?

De energiedeskundigen meten alles zelf ter plaatse. Een kwaliteitscontroleur voert daarna een dubbelcheck uit. Het is belangrijk dat de afgeleverde certificaten voldoen aan de normen die worden opgelegd door de overheid.

Onze keurders geven hiernaast ook altijd tips en advies over energiezuinige renovaties waarmee eigenaars hun EPC-score kunnen verbeteren.

Wat behoort tot de gemeenschappelijke delen?

 • Dak
 • Buitenmuren
 • Onderste vloer
 • Vensters, deuren en panelen van de gemeenschappelijke ruimtes
 • Wanden en vloeren tussen de appartement units
 • Collectieve installaties van het gebouw (verwarming, koeling, sanitair en ventilatie)
 • Zonnepaneelinstallaties, ook als die enkel voor één unit in het gebouw wordt gebruikt.

Tot welke ruimtes moeten de energiedeskundige toegang krijgen?

 • Alle gemeenschappelijke ruimtes (trappen, leefruimtes, garages, zolder, bergruimten, stooklokaal,)
 • Minstens één unit in het gebouw (voor bijv. aanwezigheid satellietboiler, afmeting vensters…)
 • Toegang tot het dak, de gevels en de vloer voor inspectie

Toegang tot de andere units is niet verplicht maar kan wel een meerwaarde bieden.

De energiedeskundige kan noteren tot welke ruimtes en unit(s) hij geen toegang kreeg. Deze niet bezochte ruimten en units zullen dan moeten opgenomen in het projectdossier.

Wat is een projectdossier?

De energiedeskundige die de EPC heeft opgemaakt zal ook altijd een projectdossier opmaken.

Dit projectdossier kan worden voorgelegd aan het Vlaamse Energieagentschap als ze een kwaliteitscontrole komen uitvoeren. Hiernaast kan de syndicus van een appartementsgebouw dit dossier ook opvragen bij de energiedeskundige.

Het projectdossier bestaat uit de bewijsstukken met een aanstiplijst, foto’s van de visuele vaststellingen en een grafisch dossier.

Voorkom fouten

Bij huizen is het makkelijk om een tweede keuring aan te vragen als je het niet eens bent met de uitkomst, maar bij de gemeenschappelijke delen van een appartement is dit niet mogelijk. Hierdoor is het voorkomen van fouten erg belangrijk.

De eerste keuring geldt als hoofddocument en wordt gebruikt als basis voor toekomstige controles. Dit wil zeggen dat wanneer je als eigenaar een nieuwe EPC-keuring laat uitvoeren, de energiedeskundige altijd zal moeten vertrekken vanuit de eerste keuring. Het is daarom belangrijk dat er geen fouten worden gemaakt bij de EPC-keuring van de gemeenschappelijke delen.