EPC klein niet residentieel

Vanaf 2020 moet er bij verkoop en verhuur van kleine niet-residentiële eenheden ook een EPC aanwezig zijn. Dit EPC kan u laten opmaken vanaf 2020.

Net zoals op het EPC voor woongebouwen, krijgt u een label van A+ (zeer energiezuinig) tot F (zeer energieverslindend).

Het EPC voor kleine niet-residentiële gebouwen geeft aanbevelingen om te komen tot een energiezuinige renovatie. Ook verlichting krijgt hierbij aandacht. In een overzichtelijk stappenplan worden de meest prioritaire werken getoond. De bijhorende verbetering van het label wordt na de tabel weergegeven. In tegenstelling tot het EPC voor woningen worden in dit EPC geen prijsindicaties berekend voor de aanbevelingen.

Welke gebouwen hebben een EPC voor kleine niet-residentiële eenheden nodig?

BESTEMMING

Het gaat over gebouwen en gebouwdelen waarin niet wordt gewoond, zoals kantoren, handelsruimtes, horeca, logeerfuncties en andere bestemmingen.

Industriële en religieuze gebouwen (bijvoorbeeld productiehallen en serres) vallen niet onder dit toepassingsgebied. Ook alleenstaande niet-residentiële gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte tot 50 m² en serres, stallen en werkplaatsen van een landbouwbedrijf hebben geen EPC nodig.

Er wordt steeds gekeken naar de feitelijke toestand; bijvoorbeeld een appartement dat gebruikt wordt als boekhoudkantoor, wordt gezien als een kleine niet-residentiële eenheid.

OPPERVLAKTEGRENS

Soms maakt de niet-residentiële bestemming deel uit van een groter gebouw. Ook voor deze gebouwdelen zal een EPC moeten opgesteld worden. Ga echter alle voorwaarden na, want is mogelijk dat het niet over een kleine maar een grote niet-residentiële eenheid gaat:

  • De bruikbare vloeroppervlakte van het gebouw of het gebouwdeel is niet groter dan 500 m²;
  • Als het gaat over een gebouwdeel dat deel uit maakt van een groot niet-residentieel gebouw, mag de bruikbare vloeroppervlakte van het volledige gebouw niet groter zijn dan 1000 m².
  • Als er in het gebouw zowel residentiële als niet-residentiële bestemmingen aanwezig zijn, wordt er gekeken naar de gezamenlijke bruikbare vloeroppervlakte van de aaneengesloten niet-residentiële gebouwdelen. Raadpleeg hiervoor uw energiedeskundige.

Vastgoedexperts bezorgt je graag een aangepaste offerte op maat van je woning.