Recent zijn opnieuw enkele wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de EPC‑keuring voor gemeenschappelijke delen.

EPC

Voor een korte opfrissing over wat een EPC inhoudt, verwijzen we graag naar één van onze vorige blogartikels.

EPC‑GD

Een EPC‑GD is een “energieprestatiecertificaat voor gemeenschappelijke delen”. Net zoals een gewoon EPC is dit EPC‑GD 10 jaar geldig.

Wettelijke verplichting en regelgeving

Vanaf 1 januari 2022 moet elk appartementsgebouw in Vlaanderen dat minimaal 2 gebouweenheden heeft, in het bezit zijn van een EPC‑GD. Dit komt bovenop het EPC voor de appartementen, dat al langer verplicht is.

Het grote verschil is dat dit EPC‑GD los staat van verhuur of verkoop. Het EPC‑GD is dus een verplicht document voor élk gebouw in Vlaanderen vanaf 2022, ongeacht of je plannen hebt om te verhuren/verkopen of niet.

Timing wordt nu bijgestuurd

De overheid voert een fasering in op basis van de grootte van het gebouw. Zo is het voor iedereen mogelijk om tijdig over een EPC‑GD te beschikken.

 • De grootste appartementsgebouwen met minstens 15 wooneenheden dienen een EPC-GD te bezitten op 1 januari 2022.
 • De middelgrote gebouwen met 5 tot en met 14 wooneenheden dienen per 1 januari 2023 aan deze verplichting te voldoen.
 • Voor de kleinste appartementen met 2 tot en met 4 wooneenheden is de termijn verlengd tot 1 januari 2024.

De officiële aankondiging van de Vlaamse overheid vind je hier.

Wij beantwoorden graag al jouw vragen.

Gebouweenheid

Onder gebouweenheid verstaan we een wooneenheid of een handelszaak. In dit geval gaat het dus over een appartementsgebouw.
Voorbeeld: Heeft een gebouw één handelsruimte en één wooneenheid of bestaat een gebouw uit twee appartementen, hebben deze gebouwen volgens de wet een EPC‑GD nodig vanaf 1 januari 2022. Ze zullen echter tijd krijgen tot 1 januari 2024.

Gemeenschappelijke delen

De ‘gebouwschil’ is het voornaamste gemeenschappelijke deel. Het betreft alle onderdelen van het gebouw die contact hebben met de buitenlucht:

 • het dak
 • de buitengevel
 • de ramen en buitendeuren
 • de vloer

De verlichting van de gemeenschappelijke ruimtes (inkomhal, gang, …) behoort eveneens tot de gemeenschappelijke delen.

Indien aanwezig worden ook de collectieve verwarmingsinstallatie en/of installatie voor zonne-energie opgenomen in het EPC‑GD.

Waarom een EPC‑GD?

Meer dan 30% van de gezinnen in Vlaanderen woont in een appartementsgebouw. Een groot deel van de (verouderde) gebouwen zijn echter niet conform de huidige criteria inzake energieverbruik.

Indien we met z’n allen investeren in renovatie, draagt iedereen bij aan een schoner milieu én verlagen we onze energiefactuur! Win-win!

Aanpak

Doorgaans hebben appartementsgebouwen meerdere eigenaars. Bovendien zijn renovatiewerken vaak grootschalig en/of complex. Het is dus niet eenvoudig om te beslissen of men eerst het dak aanpakt, de ramen vernieuwt of de gevels isoleert. Als dergelijke beslissingen door meerdere eigenaars moeten worden genomen, wordt het extra ingewikkeld.

Het EPC‑GD is een hulpmiddel om de eigenaar of de VME (Vereniging van Mede‑Eigenaars) duidelijkheid te bieden over de energieprestatie van een gebouw. Het attest toont aan welke stappen ondernomen kunnen worden om het gebouw energiezuiniger te maken.

EPC‑GD nodig?

Appartementen met elk een eigen toegang

Er is geen verplichting over de aanwezigheid van collectieve ruimtes. Het is dus niet van belang of (woon)eenheden gemeenschappelijke ruimtes delen of niet.  Het gaat bij het EPC‑GD niet zozeer om de gemeenschappelijk delen maar om alle schildelen en alle collectieve installaties die typisch in beheer zijn van alle eigenaren samen.

Hoeveel EPC’s‑GD nodig?

Hoe weet je hoeveel EPC’s‑GD er voor jouw gebouw vereist zijn?

Voorbeeld: Een gebouwencomplex met een gemeenschappelijk stooklokaal in de kelder heeft 3 ingangen en 3 wooneenheden in het gebouwenregister.

Bij de bepaling van het aantal EPC’s‑GD houden we rekening met de opsplitsing van het gebouwencomplex die de basiskaart van het GRB (Grootschalig Referentiebestand) hanteert. Dit gebouw is in 3 gebouwdelen opgedeeld, met elk hun eigen gebouw-ID. Bijgevolg zijn er 3 EPC’s‑GD nodig, ook al is er interne circulatie mogelijk tussen de gebouwdelen via de kelder. Het juiste gebouw-ID is belangrijk omdat de appartementen onder de respectievelijke gebouw-ID’s anders het bijhorende EPC‑GD van de gemeenschappelijke delen niet te zien krijgen.

Hoe zit het bij mij?

Syndicus: zijn rol in dit verhaal?

De gebouwenbeheerder of syndicus heeft als taak:

 • de vereniging van mede-eigenaars (VME) te informeren over de verplichting van een EPC‑GD vanaf 2022
 • alle bewijsstukkente verzamelen over isolatie, schrijnwerk, collectieve installaties enz. alsook informatie over het gebouw
 • organiseert de toegangtot de stookruimte, het dak, het gebouw en de gebouweenheden voor de energiedeskundige

De eigenaar van het gebouw of de syndicus, die de VME vertegenwoordigt, stelt een energiedeskundige type A aan.

Energiedeskundige type A

De taak van een energiedeskundige type A is de gemeenschappelijke ruimtes en collectieve installaties te onderzoeken en zo gegevens te verzamelen over de energiezuinigheid van het gebouw. Ten slotte bezorgt de energiedeskundige het EPC‑GD aan de aanvrager (eigenaar of syndicus).

Er zijn talloze energiedeskundigen te vinden. Informeer je echter terdege om eventuele problemen of onvolledigheden in de toekomst te vermijden.

Belangrijk bij de keuze van een energiedeskundige type A:

 • Kies iemand met de juiste kennis, zowel qua regelgeving als op technisch
 • Vertrouw de keuring toe aan een deskundige die op de hoogte is van de laatste updates.
 • Een goede opmaak van het EPC‑GD is cruciaal aangezien dit achteraf als basis dient voor elke andere EPC-keuring die in het gebouw zal worden uitgevoerd.

Onze experten voldoen aan al deze eisen. Boek dus snel je afspraak.

Engagement van Vastgoedexperts

Wij engageren ons om alle reeds ingediende aanvragen nog dit jaar uit te voeren.

We vinden het belangrijk dat alle eigenaars van een appartementsgebouw TIJDIG over een geldige EPC‑GD beschikken.  Zo ben je als eigenaar wettelijk in orde en vermijd je eventuele boetes.

Nog geen aanvraag ingediend? Wees snel!

Bij Vastgoedexperts werken alle experts in vast dienstverband. Vanzelfsprekend dragen zij onze normen en waarden en worden hierop streng geselecteerd. Onze enthousiaste mensen zijn degelijk opgeleid en volgen continu bijscholing waardoor we een snelle en vlotte procedure garanderen.

Ook bij alle andere keuringen en diensten zijn we jouw betrouwbare partner met steeds de juiste deskundige tot je dienst.

Maak snel je afspraak!